Ποιοι είμαστε

Μερικοί λόγοι για τους οποίους ξεχωρίζουμε

Η εταιρία «Γ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΟΕ» με το διακριτικό τίτλο «TARGET business solutions» ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων (αγροτικές, μεταποιητικές, εμπορικές, τουριστικές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εταιρίες παροχής υπηρεσιών), ΟΤΑ, συλλογικούς φορείς και ιδιώτες επενδυτές.

Η εταιρία είναι οργανωμένη σε τρεις διευθύνσεις:

1η Οργάνωσης και πιστοποιήσεων,

2η Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας,

3η Εργαστήριο Δοκιμών (Εξωφύλλων & Συστημάτων Σκίασης).

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει, καλύπτουν συνολικά και ολοκληρωμένα όλες τις βασικές λειτουργίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες της μικρομεσαίας και μεσαίας Ελληνικής επιχείρησης με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε ανταγωνιστικές τιμές.

 

Αποστολή

Αποστολή της TARGET είναι η στόχευση και επίτευξη αποδοτικών επιχειρηματικών λύσεων για τους πελάτες της με όπλο την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της.

 

Αντικειμενικοί σκοποί

 • Επιχειρηματική ηθική
 • Αφοσίωση στον πελάτη
 • Εστίαση και σεβασμός στον ανθρώπινο παράγοντα
 • Higher value for money
 • Ποιοτικές και πολύπλευρες επιχειρηματικές λύσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση και υποστήριξη στην υλοποίηση επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων με:

 • Εμπειρία στο αντικείμενο πάνω από 15 χρόνια
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές (χωρίς ποσοστά)
 • Πάνω από 250 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια
 • Πάνω από 350 πελάτες
 • Συνεχή υποστήριξη από τους μετόχους και όχι από συνεργάτες
 • Ποσοστό χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων > 70%
 • Κάλυψη όλης της χώρας

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 με πεδίο εφαρμογής: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης, Τεκμηρίωσης Προϊόντων & Οργάνωσης Επιχειρήσεων-Σύνταξη Οικονομοτεχνικών μελετών & Παρακολούθησης & Διοίκησης Επιδοτούμενων Έργων, Δοκιμές τύπου (ΙΤΤ) Εξωφύλλων & Συστημάτων Σκίασης» με αριθμό πιστοποιητικού 220512/3420.

Η «Γ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΟΕ» είναι μέλος των:

Member of Exportgate, πσε , εεθ και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων SYSEP.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να δείτε στο site www.targetbs.gr