Ανοιχτά προγράμματα

Δεν υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα

 

Αναμενόμενα προγράμματα

 

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Θα καθορίζεται στις προκηρύξεις των επιμέρους καθεστώτων

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Από 15%-65% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

από 50.000€- ........ ανάλογα την νομική μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ως 36 μήνες από την έγκριση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ