ΔΙΚΤΥΟ TARGET NET: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ, ΜΕΣΙΤΕΣ, ΚΛΠ.

αυξηστε τις πωλησεισ σασ!!!!

ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!!

TARGET NET

 Δίκτυο Συνεργατών επιδοτούμενων προγραμμάτων TARGET ΝΕΤ 

Μπορούμε να συνεργαστούμε αρμονικά και με αμοιβαίο όφελος!

Στην TARGET είμαστε προσανατολισμένοι στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας και στην επίτευξη των επιχειρηματικών και προσωπικών στόχων τους.

Είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι και τίμιοι με τους συνεργάτες μας, εργαζόμαστε συνεχώς για την υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο και δεσμευόμαστε για τη διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας τους κατά την παροχή των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες τους. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και προγραμμάτων ΕΕ στόχος μας είναι τα υψηλά ποσοστά χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και όχι η υποβολή μεγάλου αριθμού αιτήσεων. 

Έτσι, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το ΔΙΚΤΥΟ συνεργατών επιδοτούμενων προγραμμάτων TARGET NET προσφέροντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες-μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ να κερδίσουν νέους πελάτες και να εμβαθύνουν τη σχέση με τους υπάρχοντες, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας στη σύνταξη επενδυτικών φακέλων και στην παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων. 

Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο Δίκτυο; Συμπληρώστε την αίτηση. 

Τι κερδίζετε εσείς:

 • Συνεργασία με εταιρία συμβούλων που διαθέτει εμπειρία από το 1997 με πάνω από 300 καταθετημένους επενδυτικούς φακέλους και ποσοστό χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 75%
 • Συνεργασία με εταιρία συμβούλων που δεν παρέχει ανταγωνιστικές προς τις δικές σας υπηρεσίες
 • Αξιοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησής σας
 • Έλεγχο στην υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχετε ως προμηθευτές
 • Κάλυψη των αναγκών των πελατών σας
 • Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών  επιδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και ΕΕ
 • Εστίαση στην παροχή των βασικών-κύριων υπηρεσιών της επιχείρησής σας  
 • Συνεργασία με συμβούλους που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων (μέλη μητρώων αξιολογητών)
 • Πλεονέκτημα έναντι τοπικών ανταγωνιστών
 • Δυνατότητα απόκτησης/προσέλκυσης νέων πελατών
 • Πρόσθετο έσοδο χωρίς κόπο
 • Άμεση λήψη αμοιβής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή του πελάτη προς την TARGET
 • Λήψη αμοιβής για όσο διάστημα ο πελάτης είναι ενεργός και λαμβάνει υπηρεσίες της TARGET
 • Δυνατότητα προώθησης λοιπών υπηρεσιών της TARGET (συστήματα ποιότητας, σήμανση CE, τεχνικοί φάκελοι προϊόντων και υπηρεσιών)
 • Υλοποίηση κοινών τοπικών προωθητικών ενεργειών
 • Δυνατότητα ομαδικής ενημέρωσης επενδυτών/πελατών στις εγκαταστάσεις σας
 • Δυνατότητα δημιουργίας τοπικού δικτύου με δικούς σας συνεργάτες
 • Πλήρες υλικό προώθησης υπηρεσιών υποβολής και διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων    

 

Τι κερδίζουν οι πελάτες σας:

 • Αξιόπιστη πληροφόρηση και ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα
 • Αναλυτική ενημέρωση για κάθε προκήρυξη με έμφαση στις υποχρεώσεις των επενδυτών και στα «δύσκολα σημεία»
 • Εκτίμηση πιθανοτήτων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή τους
 • Έγκαιρη προετοιμασία επενδυτικών φακέλων
 • Καθοδήγηση στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεκμηρίωσης της βαθμολογίας
 • Συνεχή παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από τους μετόχους και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες
 • Παρουσία στους επιτόπιους ελέγχους υλοποίησης της επένδυσης
 • Υποστήριξη ως τη λήψη της τελικής δόσης της επιδότησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές γνωστές από την αρχή (χωρίς ποσοστά)

 Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο Δίκτυο; Συμπληρώστε την αίτηση.

Οφέλη και προδιαγραφές συμμετοχής στο δίκτυο

Επίπεδο συνεργασίας

Silver
Partner

Gold
Partner

Παροχές προς μέλος δικτύου TARGETNET

Προμήθεια

15%

25%

Ενημερωτικά επιδοτούμενων προγραμμάτων σε PDF

+

+

Έντυπα συλλογής στοιχείων επενδυτών

+

+

Help desk

skype

Slype/ επιτόπια

Ανάρτηση logo συνεργάτη (αν διαθέτει) στο web site www.epidotiseis2014-2020.gr

-

+

Καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας συνεργάτη στο web site  www.epidotiseis2014-2020.gr

+

+

Ενεργό link στο logo συνεργάτη για ανακατεύθυνση από το web site www.epidotiseis2014-2020.gr στο εταιρικό web site.

-

+

Αναλυτική παρουσίαση προκηρύξεων

+

+

Αξιοποίηση εργαλείων marketing

+

+

Κοινές προωθητικές ενέργειες

-

+

Προδιαγραφές/Απαιτήσεις μελών δικτύου TARGETNET

Αυτόνομη επαγγελματική έδρα (εκτός οικίας)

+

+

Έτη λειτουργίας επιχείρησης

1+

2+

Εγγραφή στο εταιρικό Newsletter

+

+

Ανάρτηση logo δικτύου στο εταιρικό web site συνεργάτη

+

+

Ανάρτηση logo δικτύου στην επαγγελματική έδρα του συνεργάτη

+

+

Εταιρικό web site

+

+

Λογαριασμοί social media (facebook, google +, twitter, κλπ)

+

+

Απαιτούμενες ετήσιες υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων πελατών για είσοδο συνεργάτη σε ανώτερο επίπεδο

-

3+

Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο Δίκτυο; Συμπληρώστε την αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στο site www.targetbs.gr

Social-Share

TOP